reklamacja z paragonem

Czy faktura może zastąpić paragon?

 

Obowiązkiem sprzedawcy jest wystawić kupującemu rachunek za dokonane zakupy. Bez względu na to, czy jest to świadczenie usług, czy sprzedaż towarów, kupującemu należy się dowód zakupu. Wśród takich dokumentów wyróżniamy przede wszystkim faktury i paragony. Czym różnią się od siebie i czy można je stosować wymiennie?

 

Paragon a faktura

Zacznijmy od tego, czym paragon fiskalni różni się od faktury VAT. Według rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 roku, na paragonie powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • Dane firmy lub osoby wystawiającej paragon
 • Numer NIP
 • Numer kolejny wydruku
 • Czas i data sprzedaży produktu
 • Informacja o tym, że jest to paragon fiskalny
 • Cena jednostkowa brutto oraz cena sumaryczna brutto sprzedawanych towarów lub usług
 • Rabaty
 • Całkowita kwota podatku oraz wartość sprzedaży zwolnionej z podatku
 • Waluta sprzedaży
 • W przypadku więcej niż jednego stanowiska kasowego – numer kasy i kasjera

Również w przypadku faktury VAT utworzono przepisy, które regulują zawartość dokumentu. Art. 106e ustawy o VAT mówi, że fakturą jest dokument, który zawiera:

 • Dane sprzedającego oraz dane nabywcy
 • Numer identyfikujący fakturę
 • Datę wystawienia
 • Numer identyfikujący podatnika
 • Nazwę towaru lub usługi
 • Ilość towarów lub zakres wykonywanych usług
 • Cenę jednostkową towaru netto

Paragon od faktury VAT wyróżnia więc przede wszystkim sposób określenia kwoty za towar lub usługę (brutto – netto). Istotną różnicę stanowi także informacja o nabywcy, która obowiązkowa jest tylko w przypadku faktury. Już te dwie kwestie w zawartości obu dowodów zapłaty pokazują, że ciężko zastąpić paragon fakturą. Istnieje jednak sposób na to, by nie wystawiać pełniej faktury VAT. Jak to zrobić?

 

Faktura uproszczona

Z pomocą przychodzi faktura uproszczona, która również znalazła się w ustawie o VAT. Według ustalonych przepisów fakturę uproszczoną można wystawić w przypadku, gdy kwota należna za zakupy lub wykonane usługi nie przekracza 450zł lub 100 euro. Warunkiem jest także możliwość określenia kwoty poszczególnych stawek podatku. Co istotne – to podatnik decyduje, czy wystawić fakturę VAT czy uproszczoną, jeśli koszt zakupów nie przekracza kwoty określonej w ustawie. Faktura uproszczona swoją budową przypomina paragon fiskalny, jednak nie są to tożsame rachunki. Zasadnicza różnica dotyczy numeru NIP nabywcy, który jest obowiązkowy dla faktur, a dla paragonów – nie.

paragon

Faktury uproszczonej nie można wystawić w przypadku:

 • Sprzedaży wysyłkowej (z terytorium kraju i na terytorium kraju)
 • Sprzedaży, której faktura nie posiada numeru identyfikacyjnego pozwalającego określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek
 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • Sprzedaży towarów lub usług na terytorium Unii Europejskiej, gdy do zapłaty podatku zobowiązany jest nabywca

 

Dokument ten nie musi też zawierać danych (adresu i nazwy) podatnika oraz nabywcy, szczegółów dotyczących usług lub zakupionych towarów (liczby i miary) oraz jednostkowej ceny oraz wartości sprzedaży netto. To te kwestie sprawiają, że jest on podobny do paragonu fiskalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *