Jak zostać analitykiem e-biznesu?

Analityka biznesowa to zespół elementów składających się na pakiet rozwiązań umożliwiających lepsze przewidywanie i kształtowanie wyników biznesowych. Poznawanie mechanizmów organizacji i funkcjonowania biznesu oraz podnoszenie ich efektywności to zadanie analityka biznesowego. Wprowadzane w ostatnich latach najnowsze technologie spowodowały powstanie nowego wymiaru działalności biznesowej nazywanego e-biznesem.

Czym jest analityka biznesowa i e-biznes?

W najprostszym ujęciu analiza biznesowa to wszelkie narzędzia obejmujące wiedzę ekspercką, odpowiednie aplikacje i oprogramowanie tworzące pakiet rozwiązań pomagający firmom w osiągnięciu celów biznesowych. Metoda ta umożliwia lepsze zrozumienie sytuacji biznesowej, pozwala na odkrycie mocnych i słabych stron prowadzonej działalności, trendów pojawiających się na rynku, a wreszcie szans i zagrożeń firmy.

Dzięki pomocy profesjonalnego analityka biznesowego każda firma może z łatwością reagować na zmieniającą się w branży sytuację i przede wszystkim tak ukierunkować swoje działania, aby skutecznie osiągać zakładane cele. Działania analityków biznesowych doceniane są we wszystkich dziedzinach biznesu, również w e- biznesie.

Czym zajmuje się analityk e-biznesu?

Podstawowym filarem analityki internetowej jest gromadzenie danych o użytkownikach stron i aplikacji, przetwarzanie zgromadzonych informacji i sformułowanie na ich podstawie propozycji zmian. Analityk e-biznesu zajmuje się przede wszystkim wyznaczaniem wskaźników efektywności, monitorowaniem danych i ich wizualizacją oraz tworzeniem jak najlepszych systemów raportowania. Niezbędnym elementem pracy analityka jest również przygotowanie właściwej prezentacji danych i wyciągniętych wniosków. Skuteczna działania w zakresie analizy pozwalają na podstawie zebranych informacji utworzyć plan działania, który realnie wpłynie na organizację i zwiększy szanse na osiągnięcie celów biznesowych.

Jakie wykształcenie powinien posiadać analityk e-biznesu?

W pracy analityka z pewnością pomocne okażą się wszystkie kierunki studiów związane ekonometrią, matematyką, statystyką i informatyką. Jednak równie dobrze w roli tej mogą sprawdzić się absolwenci zarządzania, marketingu, reklamy lub innych pokrewnych kierunków. Ponieważ analitykami często zostają również osoby, które wcześniej pracowały w zupełnie innej branży, w takim wypadku warto zdecydować się na dodatkowe studia uzupełniające lub podyplomowe w zakresu analizy biznesowej i e-biznesu, które znajdują się w ofercie wielu szkół wyższych. Ciekawym rozwiązaniem są także różne szkolenia i kursy, które pomogą w zapoznaniu się z poszczególnymi aspektami tego zagadnienia i specyfiką pracy analityka.

Warto jednak pamiętać, że w tym zawodzie ważniejsze od wykształcenia są indywidualne predyspozycje, umiejętności i doświadczenie, które w większym stopniu decydują o tym czy dana osoba sprawdzi się w tej pracy.

analiza danych

Jakimi cechami powinien odznaczać się analityk biznesowy?

Podstawą pracy analityka jest dobre zaplecze techniczne. Ponieważ na co dzień pracuje w oparciu o różne technologie i aplikacje, potencjalny kandydat powinien być zorientowany w podstawowych kwestiach związanych z zagadnieniami informatycznymi.

Analityk e-biznesu musi także posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i wykazywać ciągłą chęć do podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy, tak aby cały czas być na bieżąco z najnowszymi technologiami i aktualną sytuacją biznesową.

Kolejną ważną cechą dobrego analityka jest zorientowanie na biznes i posiadanie umiejętności komunikacyjnych. Wbrew pozorom jest to praca wymagająca ścisłego współdziałania z innymi ludźmi, dlatego wymaga podejścia dyplomatycznego i psychologicznego.

Wśród wielu ważnych kompetencji każdego analityka szczególne miejsce zajmuje zdolność analizy i logicznego myślenia. Analityk podczas codziennej pracy opiera się na ogromnej ilości różnych danych, zestawień i raportów, dlatego musi posiadać umiejętność wybrania najistotniejszych informacji i wyciągnięcia z nich odpowiednich wniosków.

Jak rozpocząć karierę analityka e-biznesu?

W większości wypadków oczywistym krokiem na drodze do zostania analitykiem e-biznesu wydaje się być zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Jednak w tym zawodzie poza wiedzą konieczna jest również praktyka i doświadczenie. Aby dobrze wykonywać powierzone obowiązki należy zapoznać się ze specyfiką pracy i zdobyć potrzebne kompetencje.

Wiele ofert pracy dla analityków już na wstępie wymaga kilkuletniego doświadczenia w branży. Dlatego też przygodę z analityką biznesową dobrze rozpocząć od różnego rodzaju staży i praktyk. Pierwsze doświadczenia pozwolą na zweryfikowanie umiejętności i wyobrażenia o charakterze tej pracy i pozwolą rozpocząć karierę na wyższych szczeblach organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *